Privacybeleid

Privacyverklaring MRC (Mylène Ruyters Cosmetics)

 

Door gebruik te maken van de MRC website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens door jou achtergelaten en verwerkt. Daarnaast worden er cookies gebruikt. MRC vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door MRC dan ook zorgvuldig beveiligd en worden in overeenstemming met de eisen die privacywetgeving hieraan stelt bewaard.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op @@

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van de MRC webwinkel verkrijgt MRC bepaalde persoonlijke gegevens van jou. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden ingevoerd, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat jou gegevens aan MRC worden verstrekt om te gebruiken voor bijvoorbeeld een bestelling.

 

MRC gebruikt de volgende persoonlijke gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres

 

Registratie

Bij bepaalde onderdelen van de MRC website moet je je eerst registreren, te weten:

 • Aanmaken account
 • Bestelling
 • Contacteren
 • Inschrijven
 • Schrijven review

Deze lijst is niet limitatief.

 

Na registratie bewaart MRC de door jou opgegeven persoonsgegevens. MRC bewaart deze gegevens voor meer winkelplezier zodat je deze gegevens niet steeds opnieuw hoeft in te vullen en voor het contacteren in het kader van uitvoering van een met jou afgesloten overeenkomst.

 

MRC verstrekt jou persoonlijke gegevens niet aan derden partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die met MRC gesloten wordt of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van de MRC webwinkel overhandigt MRC de persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten.

 

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij MRC een bestelling plaatst, gebruikt MRC deze persoonsgegevens voor de afhandeling van de bestelling. Indien nodig, voor een goede afhandeling van de bestelling, verstrekt MRC jou gegevens aan derden. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

 

Reclame

MRC brengt jou, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte van onze nieuwe producten en diensten:

 • per e-mail
 • via social media
 • Contactformulier en nieuwsbrief

MRC biedt via de website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je je gegevens moet invullen om de vraag te behandelen. De gegevens die je MRC toestuurt, worden bewaard voor de volledige beantwoording en afhandeling.

 

MRC biedt een nieuwsbrief aan waarmee MRC geïnteresseerden informeert over de producten en/of diensten van MRC. Iedere nieuwsbrief bevat een link om af te melden. Wees erop bedacht dat bij inschrijving jou e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees en dat je de nieuwsbrief periodiek ontvangt.

 

Publicatie

MRC publiceert jou persoonsgegevens niet.

 

Advertenties

De MRC website en -winkel vertoont advertenties.

 

Verstrekking aan derden

MRC geeft je gegevens door aan de MRC partners ter uitvoering van de overeenkomst.

 

De MRC website en -winkel bevat social media buttons (social media cookies). De beheerders van deze diensten verzamelen je persoonsgegevens overeenkomstig hun voorwaarden en bepalingen.

 

Cookies

De MRC webwinkel maakt gebruik van cookies om je te herkennen bij een volgt bezoek. Cookies zijn kleine bestanden met informatie die worden opgeslagen op jou computer door je browser.

 

Wanneer je de MRC website en -winkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond dat er cookies worden gebruikt. Verder gebruik van de MRC webwinkel wordt opgevat als toestemming voor het gebruik van cookies.

 

Je bent vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houdt er rekening mee dat de MRC website, -winkel dan niet meer optimaal werkt.

 

Google Analytics

MRC gebruikt van Analytics Cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website, -winkel. Hiermee verbetert MRC het gebruiksgemak.

 

 

Beveiliging

MRC gebruikt beveiligingsmaatregelen om misbruik van – en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken.

 

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om je bestellingen af te handelen, inclusief garantieperiode. Daarna bewaart MRC de gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is de gegevens langer te bewaren (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de MRC website en -winkel zijn verbonden. MRC garandeert de betrouwbaarheid van deze websites. MRC adviseert je de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

MRC behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. MRC adviseert je deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over het privacybeleid van MRC of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kunt je contact met MRC opnemen via de contactgegevens van MRC.

 

Je kunt MRC ook verzoeken je gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ter voorkoming van misbruik vraagt MRC je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze cookies terug vinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je MRC verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

MRC helpt jou graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

MRC Mylene Ruyters Cosmetics

Graaf 23

6101 CC  ECHT

[email protected]

0619460034